เปิดเมนูหลัก

พระครูพิพิธชลธรรม (หลาย อาภรโณ)

พระครูพิพิธชลธรรม (หลวงพ่อหลาย อาภรโณ) เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน และเจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน เกจิดังของตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


พระครูพิพิธชลธรรม
(หลาย อาภรโณ)
อาจารย์หลาย , หลวงพ่อหลาย วัดนาจอมเทียน
หลาย วัดนาจอมเทียน จ.ชลบุรี
เกิด 8 ธันวาคม พ.ศ. 2471
ที่บ้านทุ่งคา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มรณภาพ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
อายุ 91
อุปสมบท พ.ศ. 2491 (อายุ 20 ปี)
พรรษา 71
วัด วัดนาจอมเทียน
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน
เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน

ประวัติแก้ไข

พระครูพิพิธชลธรรม (หลวงปู่หลาย อาภโณ) ท่านมีนามว่า " หลาย " นามสกุล " ห้วยใหญ่ " เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2471 ตรงกับวันเสาร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง ณ บ้านทุ่งคา บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โยมบิดาชื่อ " ยา " มารดาชื่อ " หยัด " นามสกุล ห้วยใหญ่[1]

มรณภาพแก้ไข

หลวงปู่หลาย ท่านมรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรา[2] สิริอายุ ได้ 91 ปี พรรษาที่ 71 เมื่อเวลา 13.50 น.

อุปสมบทแก้ไข

พ.ศ. 2491 เมื่ออายุได้ 20 ปี ท่านอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดนาจอมเทียน โดยมี

- พระอุปัขฌาย์ พระครูสุนทรธรรมรส (หลวงพ่อศรี) วัดอ่างศิลา ปัจจุบันคือ พระวิสุทธิสมาจาร (เจ้าคุณศรี พฺรหฺมโชติ)
- พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการลั้ง วัดอัมพาราม ปัจจุบันคือ พระครูสาธกธรรมคุณ (หลวงพ่อลั้ง สุทสสฺโน)
- พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการไฮ้ วัดนาจอมเทียน

ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่า " อาภรโณ "

เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้มาจำพรรษาอยู่ ณ วัดนาจอมเทียน กับพระอาจารย์รูปแรกคือ พระอธิการไฮ้ วัดนาจอมเทียน พระผู้มากด้วยพุทธาคม พร้อมทั้งร่ำเรียนพระธรรมวินัย และพุทธาคมกับท่าน ต่อมาจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของ พระอธิการลั้ง วัดอัมพาราม ศิษย์เอกผู้เป็นมือจารปลัดขิกให้กับหลวงพ่ออี๋ แห่งวัดสัตหีบ พระอาจารย์รูปที่3 ของหลวงพ่อหลาย คือ หลวงพ่อทองอยู่ จนฺทสาโร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้เป็นศิษย์ของบูรพาจารย์ตำนานเขี้ยวเสือแกะ " หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย " อาจกล่าวได้ว่า หลวงพ่อหลาย อาภรโณ ท่านมีครูที่เป็นอมตะเถราจารย์ผู้เข้มขลังแห่งภาคตะวันออกถึง 3 รูปเลยทีเดียว พระครูพิพิธชลธรรม (หลวงพ่อหลาย อาภรโณ) เป็นทั้งพระนักปฏิบัติ และพระนักพัฒนาทั้งยังดำรงความเป็นสมณะอยู่ในศีลธรรมอย่างดี และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปมาช้านาน[3]

งานปกครองแก้ไข

  • พ.ศ. 2505 เป็นเจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน
  • พ.ศ. (ไม่ทราบปี) – เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  • พ.ศ. 2517 เป็นพระอุปัชฌาย์ (ว.4 สิงหาคม พ.ศ. 2517)
  • พ.ศ. (ไม่ทราบปี) – เป็นเจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข