พระกัตตวรายัน (ทมิฬ: காத்தவராய சாமி; ละติน: Kātaātavarāya cāmi) เป็นเทพารักษ์ท้องถิ่นประจำเขตตัญจาวูร(Thanjavur) รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย มีที่มาจากการบูชาบรรพชนและพัฒนามาสู่การเป็นเทพเจ้าในคติของศาสนาฮินดู[1] พระองค์ทรงปรากฏพระองค์พร้อมด้วยเทพชายาสององค์ คือ อริยมาลา(ஆரியமாலா)และ โอนตายิ (ஓந்தாயி) พร้อมด้วยเทพบุรุษบริวารหนึ่งองค์คือ เปริยานนา(பெரியண்ண)[2]ในประเทศไทยมีเทวรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีในฐานะเสื้อวัดผู้พิทักษ์รักษาเทวสถาน[3]โดยพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งเทพสำคัญหนึ่งในขบวนราชรถในงานแห่ประเพณีประจำปีของทางเทวสถานแห่งนี้[4]

พระกัตตวรายัน
காத்தவராய சாமி
เทพารักษ์ผู้พิทักษ์คุ้มครอง
เทวรูปพระกัตตวรายันและเทพชายา ณ Masi Periasamy Temple
ที่ประทับโลกมนุษย์
อาวุธดาบ, กระบองอินเดีย
พาหนะม้าขาว
คัมภีร์ครามเทวดา
เป็นที่นับถือในศาสนาฮินดูแบบอินเดียภาคใต้
ศาสนาพิ้นเมืองทราวิฑ
คู่ครองอริยมาลา(ஆரியமாலா)
โอนตายิ (ஓந்தாயி)

อ้างอิง

แก้