พรรคปลดปล่อยแห่งประชาชนปฏิวัติ

พรรคปลดปล่อยแห่งประชาชนปฏิวัติ (Revolutionary People’s Liberation Party) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นสาขาของขบวนการประชาชนเพื่อการปลดปล่อยตุรกี ซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่เมื่อ พ.ศ. 2537 แนวคิดของพรรคสนับสนุนลัทธิมาร์กและต่อต้านสหรัฐอย่างรุนแรง

ธงของพรรคปลดปล่อยแห่งประชาชนปฏิวัติ

ปฏิบัติการแก้ไข

เน้นการโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกีในช่วง พ.ศ. 2523 จากนั้นอีก 10 ปีต่อมา เปลี่ยนมาเน้นที่การโจมตีผลประโยชน์ของต่างชาติ ใน พ.ศ. 2533 ออกมาต่อต้านสงครามอ่าวเปอร์เซีย พ.ศ. 2535 โจมตีสถานกงสุลสหรัฐ พ.ศ. 2543 ใช้ระเบิดพลีชีพโจมตีตำรวจตุรกี

สมาชิกแก้ไข

ไม่ทราบขุมกำลังที่ชัดเจน การโจมตีเน้นที่อิสตันบูลและเมืองต่างๆในตุรกี

อ้างอิงแก้ไข

  • ดลยา เทียนทอง. ปฐมบทการก่อการร้าย. กทม: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550 หน้า 82 – 83