พรรคคอมมิวนิสต์แห่งดินแดนเสรีตรีเยสเต

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งดินแดนเสรีตรีเยสเต (อิตาลี: Partito Comunista del Territorio Libero di Trieste (PCTLT); สโลวีเนีย: Komunistična partija Svobodnega tržaškega ozemlja ((KPSTO))เป็นพรรคการเมืองของดินแดนเสรีตรีเยสเตก่อตั้งในปี 1947 เป็นพรรคย่อยของพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีและสันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งสโลวีเนีย พรรคนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า Communist Party of the Giulian Region(Partito Comunista della Regione Giuliana, PCRG, Komunistična partija Julijske krajine, KPJK)

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งดินแดนเสรีตรีเยสเต
Komunistična partija Svobodnega tržaškega ozemlja
Partito Comunista del Territorio Libero di Trieste
ก่อตั้ง1947
ถูกยุบ1954
รวมตัวกับพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลี และ พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง สโลวีเนีย
ถัดไปแนวร่วมอิตาเลียน-สโลวีเนียน
พรรคคอมมิวนิสต์อิตาลี
หนังสือพิมพ์Il Lavoratore
ฝ่ายเยาวชนCommunist Youth Federation of the Free State of Trieste
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์
มาร์กซิสต์–เลนินนิสต์
สีแดง
การเมืองดินแดนเสรีตรีเยสเต
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง