พรรคคอมมิวนิสต์รัฐชาน

พรรคคอมมิวนิสต์รัฐชาน (อังกฤษ: Shan State Communist Party) เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ในรัฐชาน ประเทศพม่า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 เมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 พรรคมีกำลังทหาร 251คน และสมาชิกพรรค 150 คน ผู้นำพรรคประกอบด้วย โบ ฮลา มิน (หัวหน้าพรรค) โบ มิน เทือง (สมาชิกโบลิตบูโร) โบ ตุน ลิน (สมาชิกโบลิตบูโร) โบ โมว เฮยน์ (สมาชิกโบลิตบูโร) ซอว์ ลวิน (คณะกรรมการท้องถิ่น) บา ดิน (คณะกรรมการท้องถิ่น) โอห์น ปวินต์ (คณะกรรมการท้องถิ่น) และฮลอว์ ยเว็ต กาน (คณะกรรมการท้องถิ่น)[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Fleischmann, Klaus. Die Kommunistische Partei Birmas - Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hamburg: Institut für Asienkunde, 1989. p. 405.