ผ้าขาวบาง มีลักษณะเป็นผ้าสีขาว คล้ายผ้ามุ้ง แต่มีความสะอาด ความกว้างของผ้าขาวบางจะมีขนาดไม่เท่ากัน ตามสภาพการใช้งาน แต่ส่วนใหญ่จะนำมากรองสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าลงไปผสมกับอาหาร หรือน้ำที่เราจะรับประทาน