ผ้ากำมะหยี่

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ผ้ากำมะหยี่ เป็นผ้าทอแบบเป็นกระจุกชนิดหนึ่งที่เย็บด้วยด้ายเย็บผ้าโดยกระจายแบบเท่า ๆ กันด้วยขนกำมะหยี่แบบบาง ๆ ทำให้เกิดสัมผัสที่เด่นชัด ผ้ากำมะหยี่อาจทำจากใยสังเคราะห์หรือใยธรรมชาติก็ได้