มันหมักแก้ไข

มันหมักคือ หัวมันสำปะหลังสดสับเป็นชิ้นๆ หมักร่วมกับเหง้าสับปะรดหรือใบกระถินและกิ่งอ่อนสับในอัตรา 1:1 โดยน้ำหนักสดในสภาพไร้ออกชิเจนไม่น้อยกว่า 21 วัน มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 3.8-3.9 ค่าเฉลี่ยวัตถุแห้ง (DM) ไม่น้อยกว่า 34% โปรตีน (CP) ไม่น้อยกว่า 6.5% เยื่อใย NDF ประมาณ 35% เยื่อใย ADF ประมาณ 26% สามารถใช้เป็นอาหารแหล่งพลังงานในอาหารโคทดแทนมันเส้นได้เป็นอย่างดี มีโปรตีนสูงกว่ามันเส้น แต่ราคาถูกกว่า