แนวทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์และพัฒนาประเทศไทยได้คือการสร้างบทความให้มากเข้าไว้ทั้งในด้าน คณิตศาสตร์ เวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ เคมีฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมะ เป็นต้น เพราะว่าบทความวิกิพิเดียเหล่านี้จะอยู่อย่างถาวรชั่วนิรันดร์ บทความวิกิพิเดียเหล่านี้มีจุดเด่นตรงที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ ไม่แน่ว่าบางทีอาจจะคนที่เกิดมาพร้อมกับไอคิวสูงสูง เมื่อเขาได้มาอ่าน มาศึกษาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์คณิตศาสตร์ชั้นสูงในบทความเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้ว เขาสามารถที่จะคิดค้นนวัตกรรมขึ้นได้ โดยไม่ต้องลำบากในการไปค้นคว้าในห้องสมุด


บทความที่สร้างแก้ไข

รวมบทความที่สร้างตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกวิกิพีเดีย

ลำดับ วันที่สร้าง-วันที่เขียนเสร็จ บทความ สถานะ
1 20 ตุลาคม 2556 พระเจ้ามิลินท์ ไม่สมบูรณ์
2 17 มิถุนายน 2560 มังคลัตถทีปนี ไม่สมบูรณ์
3 11 กรกฎาคม 2560 อารยภัฏ ไม่สมบูรณ์
4 12 สิงหาคม 2560 จารึกเบฮิสตัน ไม่สมบูรณ์
5 18 ตุลาคม 2560 แซม แมคควีน ไม่สมบูรณ์
6 11 ตุลาคม 2560 โรงงานเทสล่า ไม่สมบูรณ์
7 13 พฤศจิกายน 2560 ไฮเปอร์ลูป ไม่สมบูรณ์