ผู้ใช้:Pphongpan355/เฟดิเวิร์ส

ข้อเสนอโลโก้เฟดิเวิร์ส

เฟดิเวิร์ส เป็นการรวมกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายศูนย์กลาง (เชื่อมต่อถึงกัน) ซึ่งถูกใช้เพื่อการเผยแพร่ทางเว็บ (เช่น บริการเครือข่ายสังคม ไมโครบล็อก บล็อก หรือเว็บไซต์) และการจัดเก็บไฟล์ แต่ในขณะที่ให้บริการอย่างอิสระ ยังสามารถสื่อสารถึงกันได้ ผู้ใช้สามารถสร้างตัวตนบนเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสื่อสารได้เกินขอบเขตของเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์รองรับโพรโทคอลการสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแบบเปิดอย่างน้อยหนึ่งโพรโทคอล ผู้ใช้งานสามารถโพสต์ข้อความและสื่ออื่น ๆ หรือติดตามโพสต์จากตัวตนอื่น ๆ ได้ ในบางกรณี ผู้ใช้งานสามารถแสดงหรือแบ่งปันข้อมูล (วิดีโอ เสียง ข้อความ และไฟล์อื่น ๆ) อย่างสาธารณะ หรือสู่ตัวตนในกลุ่มที่ได้เลือกไว้ และอนุญาตให้ตัวตนอื่นแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้อื่นได้ (เช่น ปฏิทิน หรือสมุดที่อยู่)

ประวัติแก้ไข

โปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้ในเฟดิเวิร์สแก้ไข

 
บางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่กระจายศูนย์กลาง และวิธีการเชื่อมต่อระหว่างกัน

เฟดิเวิร์สมีการใช้โปรโทคอลการสื่อสารเหล่านี้ ซึ่งใช้มาตรฐานแบบเปิด:

  • ActivityPub
  • DFRN
  • Diaspora Network
  • OStatus
  • XMPP
  • Zot และ Zot/6

อ้างอิงแก้ไข

[[หมวดหมู่:ผลิตภัณฑ์ที่ออกในปี พ.ศ. 2551]] [[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์เสรี]]