ผู้ใช้:Horus/ปุจฉา-วิสัชนา/แนวปฏิบัติ

ปุจฉา-วิสัชนา ของวิกิพีเดียเป็นหน้าซึ่งตั้งใจจะมอบบริการเช่นเดียวกับโต๊ะให้ข้อมูล (refernce desk) ของห้องสมุด คำถามที่ถูกโพสต์จะถูกตอบโดยผู้ใช้วิกิพีเดียคนอื่น เป้าหมายของแนวปฏิบัติดังกล่าวมีเพื่อระบุการตอบคำถามอย่างเหมาะสมในหน้าปุจฉา-วิสัชนา

เราคาดหวังว่าผู้ตอบจะไม่เพียงตอบคำถามอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้อง ตอบด้วยข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการตอบที่เป็นการเดาสุ่ม คำตอบที่คุณให้ควรจะ (แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้อง) ลิงก์ไปยังบทความวิกิพีเดียที่รองรับอยู่แล้ว หรือแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และดังเช่นปกติ การตอบคำถามทุกครั้งควรประพฤติเยี่ยงอารยชน และหลีกเลี่ยงการกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อมที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นการว่าร้ายผู้อื่น ผู้ถามคำถามส่วนมากมักเป็นผู้ใช้ใหม่ จึงควรให้การต้อนรับและเป็นมิตรด้วย