ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ


Heuristics แปลตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า "กระบวนการเรียนรู้โดยการสืบค้น" เห็นว่าเหมาะดีกับวิกิพีเดียที่จะเป็นแหล่งความรู้ที่อาจเอื้อต่อผู้เรียนรู้แบบนี้ได้สะดวกเลยเอามาใช้เป็นชื่อผู้ใช้ครับ

  • ผู้ใช้คนนี้ไม่สันทัดเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงหลุดบ่อย ฝากช่วยเก็บกวาดให้ด้วยครับ