วิกิพีเดีย:บาเบล
trผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาตุรกีเป็นภาษาแม่
Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.
ผู้ใช้ตามภาษา