I am a french user and this is an account used for an interwiki bot. Feel free to translate my page.

(แปล) ผู้ใช้ Hasher เป็นรายชื่อของวิกิพีเดียบอตของ ผู้ใช้ Hasher จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่ต้องการคุยกับผู้ใช้ท่านนี้ ให้ใช้บทพูดคุยที่หน้าภาษาฝรั่งเศสที่ fr:Discussion_Utilisateur:Hashar โดยเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ