ฟาโรห์นูยาแก้ไข

ฟาโรห์นูยา(อังกฤษ:Nuya) เป็นฟาโรห์ผู้ปกครองอียิปต์ตอนล่างในสมัยยุครอยต่อที่ 2 แห่งอียิปต์ เมื่อประมาณศตวรรษที่17ก่อน ค.ศ. ฟาโรห์นูยาปรากฎหลักฐานในตราประทับแมลงสคารับที่ไม่ทราบที่มา[1] นักอียิปต์วิทยาชาวเดนมาร์กนามว่า คิม ไรฮอล์ท เสนอว่าฟาโรห์นูยาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่สิบสี่แห่งอียิปต์ ซึ่งน่าจะทรงราชต่อจากฟาโรห์เนเฮซี และก่อนรัชกาลฟาโรห์ยาคุบ-ฮาร์[2][3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Erik Hornung, Elisabeth Staehelin: Skarabäen und andere Siegelamulette aus Basler Sammlungen, Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1976), ISBN 978-3805302968, p.218, seal No 140
  2. K.S.B. Ryholt: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC, Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997, excerpts available online here.
  3. Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC, Stacey International, ISBN 978-1-905299-37-9, 2008, p. 287–288