ดาวเกียรติยศแก้ไข

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอียิปต์แก้ไข

  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอียิปต์
ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอียิปต์ให้แก่คุณ FrameHotep สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศอียิปต์ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 01:38, 30 กันยายน 2561 (ICT)

ดาวอะนูบิสแก้ไข

  ดาวอะนูบิส
ขอมอบดาวอะนูบิสให้แก่คุณ FrameHotep สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 07:33, 20 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

กำลังเขียนแก้ไข

ผู้ใช้:FrameHotep/พระราชพงศาวลีราชวงศ์ที่ 21,22,23 แห่งอียิปต์

  1. 1.0 1.1 Clayton 1994, p. 146.
  2. 2.0 2.1 2.2 Tyldesly 2001, p. xxiv.