Fatro
Fatro
ว่างเปล่า
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่กรุงเทพ
เริ่มเขียน12 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สิ่งที่สนใจเกือบทุกอย่าง
ความตั้งใจเรียนรู้และพัฒนา
ติดวิกิพีเดียว่างเปล่า
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
Nuvola mimetypes source php.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาพีเอชพี
ผู้ใช้ตามภาษา