กระบะทราย1   กระบะทราย2   กระบะทราย3   กระบะทราย4   กระบะทราย5   กระบะทราย6    

รูปลักษณะทางภูมิศาสตร์en:Geographical feature อิคาเรียวาริโอเทียen:Ikaria wariootia