ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/5 มีนาคม 2557

5 มีนาคม 2557แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
5/3/2557 22:13:35 ซวากสท์ ชาเกิล ซวากสท์ ชาเกิล การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:V for vendetta ver2.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 21:09:26 Horus Supotmails การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:BNHhospital.JPG {{ลบ ไม่น่าใช่ภาพเสรี ถ้าใช่ ขอหลักฐานด้วย
5/3/2557 18:44:01 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระนางเจ้าสุวัทนา ถ่ายรูป.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:38:13 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระนางเจ้าสุวัทนา ทรงกอล์ฟ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:30:52 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:บรมราชา.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 18:26:56 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:25:44 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระราเมศวร.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:22:45 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระรามราชา.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:21:35 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:สมเด็จพระเอกาทศรศ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:20:40 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระนเรศวรมหาราช 2.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:12:26 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ตลาดน้ำ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 18:10:20 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระอาทิตยวงศ์.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:09:16 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระศรีเสาวภาคย์.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:08:08 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระเชษฐาธิราช 2.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:07:02 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระเจ้าทรงธรรม.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 18:03:02 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:เกาะ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:57:32 ซวากสท์ ชาเกิล ซวากสท์ ชาเกิล สัญญาอนุญาต ไฟล์:Thekingandi.jpg The King And I
5/3/2557 17:54:03 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ไทรน้อย.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:53:08 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระเจ้าเอกทัศ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 17:52:40 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระเจ้าอุทุมพร.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 17:51:33 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 17:50:41 Mutweb Mutweb ไฟล์:Prof. Dr. Surakiart.jpg
5/3/2557 17:50:28 จันทราสว่าง จันทราสว่าง การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระเจ้าเสือ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 17:49:16 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ดอกไม้.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:46:08 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:เขมา.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:35:29 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พิพิธ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:25:53 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:กวาน.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:21:46 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:สวนเกร็ดพุทธ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 17:15:01 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:วัดเฉลิม.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:53:24 Sry85 Wilaiwan puangthong การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:อุทยานสวรรค์.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:53:05 Sry85 Wilaiwan puangthong การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ป่าดึกดำบรรพ์บนผาหนุมาน.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:51:31 Sry85 Wilaiwan puangthong การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:50:43 Sry85 Wilaiwan puangthong การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ทุ่งหินเทิน.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:49:22 Sry85 Wilaiwan puangthong การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ถ้ำบ่อยาๅ.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:47:06 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:วัดสังฆทาน.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:20:22 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:อุทยานเฉลิม.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 16:14:03 Penprapa Saeng-ngam Tippawan.somporn ไฟล์:พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน.jpeg
5/3/2557 15:55:26 Kang2540 Kang2540 การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Chutatipari.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 15:18:03 Pubat Pubat การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:SIMS4Collectors.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 15:05:58 Nujji Nujji การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:วัด.jpeg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 14:42:58 Pubat Pubat การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:SIMS4.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 13:00:54 Wannarak Wannarak การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:เขางู.jpeg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 12:57:47 Wannarak Wannarak การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:น้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจน.jpeg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
5/3/2557 12:46:46 เทพกร เทพกร การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:รัจนา พวงประยงค์0001.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
5/3/2557 11:20:39 พุทธามาตย์ พุทธามาตย์ การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Yod Phimphisan.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม