ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/4 มกราคม 2563

4 มกราคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
4/1/2563 17:03:27 Chanon roumtong Torpido {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:การุณ โหสกุล.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = https://1drv.ms/u/s!Ao9ZPmGmLyr51B1llAAsgThXxire
4/1/2563 10:22:17 Geonuch Mafuyu {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Cone snail harpoon.jpg {{ลบ WP:ฟ7
4/1/2563 10:22:12 Geonuch Plesiosaur {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Cloning-lizard-eaten.jpg {{ลบ WP:ฟ7
4/1/2563 10:22:09 Geonuch แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chokchai ChokAnan.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
4/1/2563 10:22:05 Geonuch 2T {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chiya.jpg {{ลบ WP:ฟ5
4/1/2563 10:22:02 Geonuch Bongsevm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chinnawut sunthornsima.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.hu.ac.th/data/ceremony05.html
4/1/2563 10:15:12 GeonuchBot Blackz {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Craig Gardner00.jpeg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:15:09 GeonuchBot Great456 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Coyle 2010.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:15:06 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chutatipari.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:15:03 GeonuchBot Hangover {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chumpol41.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:15:00 GeonuchBot Torpido {{nonfreeimage ไฟล์:Chumpol Manmai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:57 GeonuchBot NNa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Christianemartel.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:53 GeonuchBot Dongmin1994 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chonthicha missgrand.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:50 GeonuchBot TPCheenmanee {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chonlatarn Piriyapinyo.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:47 GeonuchBot Haepp {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chompoo konbai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:44 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chomchai chatwilai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:41 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Cholly Wachananont.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:38 GeonuchBot Stelios {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Choktawee p.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:35 GeonuchBot Ratedrko11 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:ChoiJiWoo1088a.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:32 GeonuchBot PP2014 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chocoball Mukai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:29 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chitchai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:26 GeonuchBot Pongsak ksm ไฟล์:Chinthicha.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:22 GeonuchBot Pongsak ksm ไฟล์:Chinnawon.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:19 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chen Jordan Chan.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:16 GeonuchBot PP2014 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chen Aisen and Lin Yue at the Diving World Series 2015 (2).jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:13 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chatchai sasakul.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:09 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chatchai in summer olympic 2012.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:06 GeonuchBot เอ็ดมัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charles-Antoine Lamoral Prince de Ligne de La Trémoille.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:03 GeonuchBot Victory {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charas.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:14:00 GeonuchBot 2T {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charas Fuengarom.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:56 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chaowarin.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:53 GeonuchBot เอ็ดมัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chansouk Soukthala.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:50 GeonuchBot Kongkoy-laksi {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chana-on-3-1173083400.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:47 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Champagn X.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:44 GeonuchBot Sazaja {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Champ wasit.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:41 GeonuchBot Kukkii3z {{nonfreeimage ไฟล์:Chamnong chi.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:38 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chalermchai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:35 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chalerm Yoobamrung.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:32 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chalerm 2552.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:28 GeonuchBot Pongsak ksm {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม ไฟล์:Chaiya y.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:24 GeonuchBot Pongsak ksm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chaiwuti B.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:21 GeonuchBot Mopza {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chaiwat P.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:18 GeonuchBot Bongsevm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chaipak siriwat.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:16 GeonuchBot Ratedrko11 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chain 001.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:12 GeonuchBot Ratedrko11 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Cha Seung-won.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 10:13:09 GeonuchBot YURi {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:CelineDionHimiko.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
4/1/2563 09:58:12 Geonuch Bongsevm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charus pouchoi.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.matichon.co.th
4/1/2563 09:58:11 Geonuch Vetbook {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charoen siri.jpg {{ลบ WP:USER (ภาพไม่เสรีใช้เป็นคลังภาพส่วนตัวของผู้ใช้)
4/1/2563 09:58:08 Geonuch Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charoen Iamphungporn.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.thairath.co.th/media/content/2012/08/20/284809/hr1667/630.jpg
4/1/2563 09:58:07 Geonuch Bongsevm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Charn Manumtharm.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://narongthai.com/tv2.html
4/1/2563 09:58:05 Geonuch Bongsevm {{nonfreeimage ไฟล์:Chanchai Likhitjitta.jpg
4/1/2563 09:58:03 Geonuch Vetbook {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chaleawanddietrich.jpg {{ลบ WP:USER (ภาพไม่เสรีใช้เป็นคลังภาพส่วนตัวของผู้ใช้)
4/1/2563 09:58:02 Geonuch Vetbook {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chaleaw.jpg http://tbn0.google.com/images?q=tbn:1-wLInL365BEqM:http://www.thaitownusa.com/resource/images/news/344/Img0803000310.jpg เป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
4/1/2563 09:57:59 Geonuch แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Chalaem and Sangwan.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = กรุงเทพธุรกิจ (26 มกราคม 2555). 111 ปีสตรีวิทย์...รำลึกถึงสมเด็จย่า. สืบค้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555