ผู้ใช้:Boom1221/กระบะทราย3

Deșteaptă-te, române!แก้ไข

ภาษาโรมาเนีย

คำแปล

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, ชาวโรมาเนียทั้งหลายเอย พวกเราได้ตายสิ้นแล้ว
În care te-adânciră barbarii de tirani... บัดนี้ ไม่มีโรมาเนียอีกต่อไป ตลอดกาล...
 
Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, จงตื่นเถิด โรมาเนีย!, จากห้วงความตายอันลึกล้น
În care te-adânciră barbarii de tirani ซึ่งเจ้าได้จมดิ่งไปโดยพวกมัน เหล่าทรราช
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte, จงลิขิตชะตา ก่อนที่ไม่มีโอกาสที่หลุดพ้น
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. จากพวกศัตรูที่โหดร้าย อันก่อเกิดความพินาศ
 
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume จงมอบคำตอบสู่โลกนี้ ผู้คิดว่าเราหมดสิ้น
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, ว่าสายเลือดแห่งชาวโรมันยังคงไหลเวียนในกาย
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume ผองเราอันเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิยิ่ง เหนือกว่าชีวิน
Triumfător în lupte, un nume de Traian. เฉกเช่นท่าน "ทราจัน" จักอยู่ในใจเรา ไม่เคยตาย
 
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, ดูนั่น! เงาท่านผู้ยิ่งใหญ่ "มีไฮ" "ชเตฟาน" "คอร์วีเน"
Româna națiune, ai voştri strănepoți, ผองเรา โรมาเนีย สืบสายมาจากพวกท่านทั้งนั้น
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, จงลุกขึ้นเถิดเรา ดุจท่านเหล่านั้น อย่าได้ลังเล
"Viața-n libertate ori moarte" strigă toți. ที่จะป่าวประกาศก้องไป "จักอยู่หรือพร้อมตายสิ้น"

Deșteaptă-te, yandere!แก้ไข

ภาษาโรมาเนีย

คำแปล

Deșteaptă-te, yandere, din somnul cel de moarte, จงตื่นเถิด ยันเดเระ!, จากห้วงความตายอันลึกล้น
În care te-adânciră barbarii de tirani ซึ่งเจ้าได้จมดิ่งไปโดยพวกมัน เหล่าทรราช
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte, จงลิขิตชะตา ก่อนที่ไม่มีโอกาสที่หลุดพ้น
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. จากพวกศัตรูที่โหดร้าย อันก่อเกิดความพินาศ

A Portugesaแก้ไข

ภาษาโปรตุเกส

คำแปล

Heróis do mar, nobre povo วีรชนเราเอ๋ย ผู้มีเกียรติ และ
Nação valente, imortal, ประเทศที่จักอยู่ยืนยงสืบไป
Levantai hoje de novo จงรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งเถิด
O esplendor de Portugal! เพื่อโปรตุเกสอันงดงาม!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria, sente-se a voz
Dos teus egrégios avós,
Que há-de guiar-te à vitória!
 
Às armas, às armas!
Sobre a terra, sobre o mar,
Às armas, às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Kde domov můjแก้ไข

ภาษาเช็ก

คำแปล

Kde domov můj, kde domov můj. บ้านของฉันนั้น อยู่ที่ใดกัน?
Voda hučí po lučinách, ที่ซึ่งมีเสียงน้ำไหลผ่าน
bory šumí po skalinách, ที่ซึ่งมีต้นไม้สวยดุจบันดาล
v sadě skví se jara květ, ที่ซึ่งมีสวนสวยกว้างใหญ่
zemský ráj to na pohled! เหมือนจะใช่สรวงสวรรค์ไง
A to je ta krásná země, ซึ่งที่นั่นคือดินแดนอันสวยงาม
země česká domov můj, นั่นคือบ้านของฉันยังไงเล่า
země česká domov můj! นั่นคือบ้านของฉันยังไงเล่า!

Nad Tatrou sa blýskaแก้ไข

ภาษาสโลวัก

คำแปล

Nad Tatrou sa blýska เหนือเทือกเขาทาทราสไป
Hromy divo bijú สายฟ้ายังคงมีอยู่
Zastavme ich, bratia จงหยุดมัน พี่น้องเอ๋ย
Veď sa ony stratia มันก็หายไปเหมือนเคย
Slováci ožijú เพียงพวกเราลุกขึ้นสู้
 
To Slovensko naše แผ่นดินสโลวาเกียเรา
Posiaľ tvrdo spalo คงหลับใหลสืบมานาน
Ale blesky hromu แต่ด้วยสายฟ้ายังฟาด
Vzbudzujú ho k tomu ดุจนั่นคือการประกาศ
Aby sa prebralo ว่าเราถึงอุบัติกาล