วิกิพีเดีย:บาเบล
elผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษากรีกเป็นภาษาแม่
Αυτός ο χρήστης μιλά ως μητρική γλώσσα την ελληνική.
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
it-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอิตาลีได้ในระดับพื้นฐาน
Questo utente può contribuire con un livello semplice di italiano.
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.
ผู้ใช้ตามภาษา

Hello and peace. I am a user and sysop in the greek wikipedia (el) and at Wikimedia Commons. For quick contact, leave me a message at my Commons talk page.