วิกิพีเดีย:บาเบล
msผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาแม่
Bahasa ibunda pengguna ini adalah Bahasa Melayu.
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
th-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับสูง
This user is able to contribute with an advanced level of Thai.
sou-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ในระดับกลาง
ค่นช้ายค่นนี้แหลงต้ายได้พอเข้าใจดี
ผู้ใช้ตามภาษา