สวัสดีครับ ผม คริสตชนนิรนาม ผมเกิดเมื่อวันที่26 ธันวาคม ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมต้น ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีครับ ผมเป็นคนรักอิสระ และช่างคัดค้านครับ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจกับหลายสิ่งหลายอย่าง ผมนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ให้ความเคารพกับลัทธิเต๋าด้วยครับ และผมชื่นชอบคำสอนของขงจื๊อเป็นพิเศษ บุคคลที่ผมรักมากที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครับ ผมชื่นชอบวิชาประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากครับ ผมเป็นออทิสติกครับ แต่ไม่รุนแรง ผมเป็นคนอ่อนไหวง่าย และชอบคิดว่าตัวเองแย่ที่สุดในโลกครับ แต่ผมก็เป็นคนค่อนข้างชอบเล่นมุกตลกกับเพื่อนครับ