ผู้สร้างละคร

"Reducng co2!"
ชื่อในวิกิพีเดีย "Reducng co2!"
วันเกิด ไม่ระบุ
อาชีพ ไม่ระบุ
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ ไม่ระบุ
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
22 มีนาคม พ.ศ. 2563 (0 ปี)
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ปรับปรุงทุกบทความในวิกิพีเดียให้น่าอ่านยิ่งขึ้น
สิ่งที่สนใจ สื่อสารมวลชน
ติดวิกิพีเดีย ไม่ระบุ
ระดับทักษะ ปานกลาง
จำนวนเรื่องที่เขียน

| level = }}