"Reducng co2!"
"Reducng co2!"
วันเกิดไม่ระบุ
อาชีพนักเขียน
เพศชาย
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
เริ่มเขียน22 มีนาคม พ.ศ. 2563 (1 ปี)
สิ่งที่สนใจสื่อสารมวลชน
ความตั้งใจปรับปรุงทุกบทความในวิกิพีเดียให้น่าอ่านยิ่งขึ้น
ระดับทักษะปานกลาง