นักพัฒนาซอฟต์แวร์

(เปลี่ยนทางจาก ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software developer) คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เช่นในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งขอบเขตงานจะกว้างกว่าการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีส่วนร่วมในระดับทั้งโครงงาน แทนการดูแลส่วนของชิ้นงาน ซึ่งในกลุ่มนี้อาจรวมถึงโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์

ดูเพิ่ม

แก้