ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก (แวร์มัคท์)

ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก (เยอรมัน: Oberbefehlshaber West) หรือ OB West เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารของกองทัพเยอรมันบนแนวรบด้านตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของแม่ทัพกลุ่ม B, D, G, H และแม่ทัพกลุ่มยานเกราะตะวันตก ถือเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ อาณาเขตใต้บัญชาของผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตกแตกต่างกันไปตลอดช่วงสงคราม ในอาณาเขตที่ห่างไกลที่สุดซึ่งไปถึงชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศส ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป ได้ถูกลดอาณาเขตในบัญชาลงเหลือแค่ในบาวาเรีย

รายนามผบ.ใหญ่แก้ไข

ลำดับ ภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง
1   จอมพล
แกร์ท ฟ็อน รุนท์ชเต็ท
10 ตุลาคม 1940 1 เมษายน 1941
2   จอมพล
แอร์วีน ฟ็อน วิทซ์เลเบิน
1 พฤษภาคม 1941 1 มีนาคม 1942
3   จอมพล
แกร์ท ฟ็อน รุนท์ชเต็ท
15 มีนาคม 1942 2 กรกฎาคม 1944
4   จอมพล
กึนเทอร์ ฟ็อน คลูเกอ
2 กรกฎาคม 1944 17 สิงหาคม 1944
รักษาการ   จอมพล
วัลเทอร์ โมเดิล
17 สิงหาคม 1944 3 กันยายน 1944
5   จอมพล
แกร์ท ฟ็อน รุนท์ชเต็ท
3 กันยายน 1944 11 มีนาคม 1945
6   จอมพล
อัลแบร์ท เค็สเซิลริง
11 มีนาคม 1945 22 เมษายน 1945


อ้างอิงแก้ไข