ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก (แวร์มัคท์)

ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก (เยอรมัน: Oberbefehlshaber West) หรือ OB West เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตะวันตก (Westheer) ของกองทัพเยอรมันบนแนวรบด้านตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของแม่ทัพใหญ่กลุ่ม B, D, G, H และแม่ทัพใหญ่กลุ่มยานเกราะตะวันตก ถือเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ อาณาเขตใต้บัญชาของผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตกแตกต่างกันไปตลอดช่วงสงคราม ในอาณาเขตที่ห่างไกลที่สุดซึ่งไปถึงชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศส ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป ได้ถูกลดอาณาเขตในบัญชาลงเหลือแค่ในบาวาเรีย

รายนามผบ.ใหญ่แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข