ป้อมมหากาฬ

ป้อมปราการเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร

ป้อมมหากาฬ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางด้านหลังมีกำแพงเมืองพระนครหลงเหลืออยู่

ป้อมมหากาฬ
ป้อมมหากาฬ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประเภทป้อมปราการ
ที่ตั้งแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พิกัด13°45′20″N 100°30′20″E / 13.7556218°N 100.5055368°E / 13.7556218; 100.5055368
ความสูง15 เมตร
ความยาว38 เมตร
สร้างเมื่อพ.ศ. 2326
สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
การใช้งานดั้งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำแพงเมืองและป้อมปราการกรุงเทพมหานคร
บูรณะพ.ศ. 2525
สถานะเปิดใช้งานเป็นสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ, ยังมีอยู่
สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์
ผู้ดูแลกรมศิลปากร
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนป้อมมหากาฬพร้อมด้วยปราการ
ขึ้นเมื่อ22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขอ้างอิง0000002
สี่แยก ทางแยก
ชื่ออักษรไทยป้อมมหากาฬ
ชื่ออักษรโรมันPom Maha Kan
รหัสทางแยกN398
ที่ตั้งแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ทิศทางการจราจร
ถนนราชดำเนินนอก
» สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ถนนมหาไชย
» แยกสำราญราษฎร์
ถนนราชดำเนินกลาง
» อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ถนนพระสุเมรุ
» แยกสะพานวันชาติ

ป้อมมหากาฬสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ในปี พ.ศ. 2326 เป็นป้อม 1 ใน 14 ป้อมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นป้อมประจำพระนครด้านตะวันออก ปัจจุบันป้อมมหากาฬเป็น 1 ใน 2 ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร อีกป้อมหนึ่งคือป้อมพระสุเมรุ ทางกรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากรได้บูรณะซ่อมแซมป้อมมหากาฬเมื่อคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 และได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนมีสภาพที่เห็นในปัจจุบัน

ที่ตั้งด้านหนึ่งของป้อมเป็นที่อยู่ของชุมชนของผู้คนที่ตั้งรกรากอยู่มาตั้งแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านลิเกโบราณ รวมถึงเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้ไฟ หรือพลุต่าง ๆ โดยเป็นแหล่งซื้อขายที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในวันลอยกระทง ในช่วงรัชกาลที่ 1–4 เป็นบ้านพักขุนนางชั้นสูงหลายท่าน เช่น เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เสนาบดีกรมเวียง (กรมเมือง) ฯลฯ เป็นต้น โดยชุมชนป้อมมหากาฬนี้ ผู้ที่ศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมักจะมาสำรวจและทำวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมฯ ณ ชุมชนแห่งนี้ โดยมีประวัติการชุมนุมและต่อสู้มายาวนานกว่า 20 ปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 หลังจากที่คณะรัฐบาลที่มี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมา โดยรัฐบาลต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°45′20″N 100°30′20″E / 13.7556218°N 100.5055368°E / 13.7556218; 100.5055368