ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง

ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.) มีชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษว่า Recoilless Rifle หรือ Recoilless Gun (RCL) เป็นอาวุธต่อสู้รถถังมีความมุ่งหมายทางยุทธวิธี 2 ประการคือ ภารกิจหลักใช้ยิงต่อสู้รถถัง ส่วนภารกิจรองใช้ยิงสังหารบุคคลและทำลายสิ่งกำบัง จัดเป็นอาวุธวิถีราบลำกล้องเรียบ ทำการเล็งด้วยวิธีการเล็งตรง

ทหารสหรัฐฯกำลังใช้ปรส. M18 ขนาด 57 มม.ยิงเป้าหมายในสงครามเกาหลี

ลักษณะโดยทั่วไป

แก้
 
หลักการทำงานของ ปรส. ซึ่งใช้กฎการเคลื่อนข้อที่ 3 ของไอแซก นิวตัน Action = Reaction

ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังจัดเป็นอาวุธประจำหน่วย มีวิถีราบ ภายในลำกล้องเรียบ ก่อนทำการยิงจะใช้การเล็งผ่านกล้องหรือใช้การยิงชี้เป้าก่อนด้วยปืนชี้ตำแหน่งกระสุนถูกไปที่เป้าหมายแล้วทำการยิงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังตามไปอีกที

ขณะทำการยิงนั้น พลยิง พลบรรจุกระสุน และผู้ที่อยู่รอบๆปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังจะต้องทำการอุดหูหรือใส่เครื่องป้องกันหู เนื่องจากอาวุธชนิดนี้มีเสียงดังในระดับที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาท และไม่ควรไปยืนอยู่บริเวณท้ายลำกล้องของปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เปลวเพลิงจากการเผาไหม้ดินขับกระสุนจะออกมาในทิศทางนั้น

กองทัพไทยมีปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังชนิดต่างๆประจำการดังนี้

ปรส. ชื่อทางราชการ ขนาด ชนิดกระสุน สถานภาพ
เอ็ม.18 (M18) "Kromuskit" ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง แบบ 93 (ปรส. 93) 57 มม. HE , HEAT , Smoke White Phosphorous (WP) ปลดประจำการ
เอ็ม.20 (M20) ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง แบบ 94 (ปรส. 94) 75 มม. HE , HEAT , Smoke White Phosphorous (WP) ปลดประจำการ
เอ็ม.40 (M40) ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง 106 มม. 106 มม. HEAT M344 A1 , HEP-T M346 A1 , APERS-T XM 581 ประจำการ
เอ็ม.3 (M3 Carl Gustav) ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง 84 มม. 84 มม. HE 441 B , HEAT 551 , HEDP 502 , Illum 545 , Smoke 469 B , TPT 141 , ADM 401 ประจำการ
 
ปรส. M3 Carl Gustav ขนาด 84 มม. ผลิตโดยบริษัท Saab Bofors Dynamics ประเทศสวีเดน
 
กระสุนของ ปรส. M3 Carl Gustav
  • High Explosive (HE) กระสุนระเบิดแรงสูงสังหารบุคคล
  • High Explosive Anti Tank (HEAT) กระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง
  • Smoke White Phosphorous (WP) กระสุนควันชนิดฟอสฟอรัสขาว
  • High Explosive Dual Purpose (HEDP) กระสุนระเบิดแรงสูงวัตถุประสงค์ควบคู่
  • Illumination (Illum) กระสุนส่องแสง
  • Smoke กระสุนควัน
  • Target Practice Tracer (TPT) กระสุนสำหรับฝึกยิงเป้า
  • Area Defence Munition (ADM) กระสุนป้องกันพื้นที่ ภายในบรรจุลูกดอกโลหะจำนวน 1,000 ดอก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้