ปีปกติสุรทิน

ปีปกติสุรทิน (อังกฤษ: common year) เป็นปีปฏิทินที่มีจำนวนวัน 365 วัน และไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน

ใน 365 วันของปีปกติสุรทิน มี 52 สัปดาห์กับอีก 1 วัน ดังนั้นปีปกติสุรทินจึงเริ่มและสิ้นสุดในวันเดียวกันของสัปดาห์ (เช่น ในปี 2553 วันที่ 1 มกราคมและ 31 ธันวาคมเป็นวันศุกร์)