ปีปกติสุรทิน (อังกฤษ: common year) หรือปีปรกติสุรทิน เป็นปีปฏิทินที่มีจำนวนวัน 365 วัน และไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน

ใน 365 วันของปีปกติสุรทิน มี 52 สัปดาห์กับอีก 1 วัน ดังนั้นปีปกติสุรทินจึงเริ่มและสิ้นสุดในวันเดียวกันของสัปดาห์ (เช่น ในปี 2554 วันที่ 1 มกราคมและ 31 ธันวาคมเป็นวันเสาร์ หรือ ในปี 2556 วันที่ 1 มกราคมและวันที่ 31 ธันวาคมเป็นวันอังคาร)