ปาติโมกข์

(เปลี่ยนทางจาก ปาฏิโมกข์)

ปาติโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ คัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา มีพุทธานุญาต ให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน เรียกกันว่า สงฆ์ทำอุโบสถ[1] บทปาติโมกข์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก หมวดสุตตวิภังค์

พระสงฆ์สวดปาติโมกข์ในอุโบสถ
บทสวดปาติโมกข์ ภาษาบาลี
บันทึกเสียงจากการสวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ ที่วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • หากไม่ได้ยินเสียง โปรดดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:วิธีใช้สื่อ
 • มีพุทธานุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อได้ เมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

  • ไม่มีภิกษุจำปาติโมกข์ได้จนจบ
  • เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องที่เรียกว่า อันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายทั้งสิบ คือ
   • พระราชาเสด็จมา
   • โจรมาปล้น
   • ไฟไหม้
   • น้ำหลากมา
   • คนมามาก
   • ผีเข้าภิกษุ
   • สัตว์ร้ายเข้ามา
   • งูร้ายเลื้อยเข้ามา
   • ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต
   • มีอันตรายแก่พรหมจรรย์

  ดูเพิ่ม

  แก้

  อ้างอิง

  แก้
  1. พระไตรปิฎก เล่มที่ 4 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 4 มหาวรรค ภาค 1 อุโบสถขันธกะ. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 16-7-52

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  แก้

  มหาสางฆิกะ ปราติโมกษ์ เก็บถาวร 2020-09-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน