ปริมณฑล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำสำคัญ "ปริมณฑล" /ปะ-ริ-มน-ทน/ หรือ "บริมณฑล" /บอ-ริ-มน-ทน/ สามารถหมายถึง