ปราสาทคูมาโมโตะ

ปราสาทในประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทคูมาโมโตะ (ญี่ปุ่น: 熊本城โรมาจิKumamoto-jō) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชูโอ นครคูมาโมโตะ ในจังหวัดคูมาโมโตะ[1] จัดเป็นปราสาทมีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น

logo
logo

ปราสาทคูมาโมโตะ
熊本城

แผนที่

ฉายา

ปราสาทแห่งต้นแปะก๊วย

สถาปัตยกรรม

ศิลปะสมัยต้นเอโดะ

ผู้สร้าง
 • อิเดตะ ฮิเดโนบุ (1467) [1]
 • คาโนโกนิ ชิกากาซุ (1496) [1]
 • คาโต คิโยมาซะ (1601-1607) [1]
 • คาโต คิโยมาซะ (1610) [1]
 • ปีที่สร้าง
 • 1467 (ป้อมปราการดั้งเดิม) [1]
 • 1496 (ขยับขยาย) [1]
 • 1601-1607 (ขยับขยาย) [1]
 • 1610 (พระราชวังฮมมารุโกเต็ง) [1]
 • 1960 (บูรณะ) [1]
 • 1998-2008 (บูรณะ) [1]
 • ปกครองโดย

  ตระกูลอิเดตะ (1469-1496)
  ตระกูลคาโนโกงิ (1496-1550)
  ตระกูลโจ (1550-1587)
  ตระกูลซัซซะ (1587-1588)
  ตระกูลคาโต (1588-1632)
  ตระกูลโฮโซกาวะ (1632-1871)
  รัฐบาลญี่ปุ่น (1871-ปัจจุบัน)

  ใช้งานถึง

  ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417)

  ปราสาทคูมาโมโตะ
  ชื่อภาษาญี่ปุ่น
  คันจิ熊本城
  ฮิรางานะくまもとじょう
  การถอดเสียง
  โรมาจิKumamoto-jō

  ปราสาทคูมาโมโตะได้เริ่มสร้างขึ้นอย่างจริงจังจนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1601 โดยดำริของ คาโต คิโยมาซะ เจ้าแห่งคูมาโมโตะ เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1607 พื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ตัวปราสาทมีป้อมปืน 49 ป้อม ประตูป้อมปืน 18 ประตู และประตูขนาดเล็ก 29 ประตู มีหอคอยสูง 2 หอ ทำให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30.3 เมตร หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เสียหายในปี ค.ศ. 1877 ต่อมาได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1960

  ระเบียงภาพ แก้

  ภาพยุคเก่า

  ภาพสมัยปัจจุบัน

  อ้างอิง แก้

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 O'Grady, Daniel. "Kumamoto Castle - 熊本城". Japanese Castle Explorer. สืบค้นเมื่อ 2010-07-13.

  ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

  32°48′22″N 130°42′21″E / 32.806063°N 130.705972°E / 32.806063; 130.705972