ประเภทของซอฟต์แวร์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ประเภทของซอฟต์แวร์ แบ่งตามลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ หรือหัวข้อของงานที่นำมาใช้

ตัวอย่างแก้ไข