ธันเดอร์เบิร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ทันเดอร์เบิร์ด)

ธันเดอร์เบิร์ด (Thunderbird) คำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ แปลตามตัวได้ว่า "นกสายฟ้า" สามารถหมายถึง