ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1952


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 15 ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม3 สิงหาคม พ.ศ. 2495