บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ประตูดัตช์ (อังกฤษ: Dutch door หรือ stable door หรือ half door) คือประตูประเภทหนึ่งที่แบ่งครึ่งตามแนวนอน ที่ทำให้ตอนบนและล่างสามารถปิดเปิดเป็นอิสระต่อกันได้ วัตถุประสงค์เดิมก็เพื่อเก็บสัตว์ไว้ภายในตัวอาคารขณะเดียวกันกับที่เปิดให้แสงและอากาศจากภายนอกเข้ามาในตัวอาคารได้เมื่อเปิดเฉพาะตอนบนของประตู

“ประตูดัตช์” ที่ตอนบนเปิด

การปรับปรุงต่อมาทำให้เป็นประตูที่ทั้งตอนบนและล่างสามารถปิดเปิดพร้อมกันได้ด้วย

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ประตูดัตช์