ประกาศเบรดา (อังกฤษ: Declaration of Breda) ลงวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1660 เป็นประกาศพระราชโองการของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ ซึ่งในประกาศนี้พระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานอภัยโทษหมู่ให้แก่ความผิดอาญาที่กระทำลงในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษและช่วงว่างระหว่างรัชกาล ถ้าผู้กระทำยอมรับนับถือพระเจ้าชาลส์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งทรงสัญญาจะให้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่เจ้าของคนปัจจุบันได้ซื้อไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ทรงเอาผิดทางศาสนา จะทรงชำระหนี้ที่ค้างอยู่ของสมาชิกในกองทัพ และจะบรรจุแม่ทัพนายกองกลับเข้าราชการ แต่ข้อสัญญาสามประการแรกสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยพระราชบัญญัติของรัฐสภา[1]

อ้างอิง แก้

  1. Lister 1838, p. 501

ดูเพิ่ม แก้