ปฏิบัติการคลิปหนีบกระดาษ

ปฏิบัติการคลิปหนีบกระดาษ (อังกฤษ: Operation Paperclip) คือโครงการของสหรัฐอเมริกาที่ได้ดำเนินการนำพาเหล่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรช่างเทคนิคจากนาซีเยอรมัน หลังสงครามโลกครั้งที่สองเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมอบสัญชาติอเมริกาและทำเอกสารปลอมแปลงให้แก่พวกเขาเพื่อตบตาไม่ให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแฮร์รี เอส. ทรูแมน นักการเมือง หรือสาธารณชนชาวอเมริการับรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำการทดลองและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากนาซีเยอรมันมาใช้ประโยชน์ทางการทหารให้แก่สหรัฐอเมริกา เช่น จรวด เครื่องบินไอพ่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น ซึ่งในช่วงสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาต้องทำการแข่งขันทางด้านอาวุธกับสหภาพโซเวียต

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านกระสวยอวกาศจำนวน 104 คน ณ เมืองฟอร์ตบลิส รัฐเท็กซัส