เปิดเมนูหลัก

เดือนตามระบบปฏิทินอาร์มีเนียแก้ไข

ในหนึ่งปีตามระบบปฏิทินอาร์มีเนียมี 12 เดือน คือ

1 նաւասարդ nawasard Avestan *nava sarəδa "ปีใหม่"
2 հոռի hoṙi ori "สอง"
3 սահմի sahmi sami "สาม"
4 տրէ trē Zoroastrian Tïr
5 քաղոց kʿałocʿ "month of crops"; Zoroastrian Ameretat (the deity Ameretat was also considered a protector of plants)
6 արաց aracʿ
7 մեհեկան mehekan Iranian *mihrakān- ("festival of Mithra", from Zoroastrian Mitrō)
8 արեգ areg "sun month"; Zoroastrian Āvān
9 ահեկան ahekan Iranian *āhrakān- "fire festival" from Zoroastrian Ātarō
10 մարերի mareri Avestan maiδyaīrya "mid-year"; Zoroastrian Dīn
11 մարգաց margacʿ Zoroastrian Vohūman
12 հրոտից hroticʿ Pahlavi *fravartakān "epagomenal days (days of the Fravashi)"; Zoroastrian Spendarmat̰