บุคลากรในงานภาพยนตร์

บุคลากรในงานภาพยนตร์ คือบุคลากรที่ทำงานในวงการภาพยนตร์ มีด้วยกันหลากหลายตำแหน่งมาก อาจสามารถจำแนกได้ทั้ง ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต แต่บางตำแหน่งก็อาจจะไม่ตายตัว บางต่ำแหน่งต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดก็มี หรือบางตำอาจมีปลีกย่อยลงไปได้อีก โดยมีดังต่อไปนี้

ก่อนการผลิตจะต้องพิจารณาแก้ไข

 • Author : ผู้ประพันธ์ อาจเป็นผู้ที่แต่งชิ้นงานนั้นๆขึ้นมาอยู่แล้ว
 • Screenwriter : ผู้เขียนบท
 • Producer : ผู้อำนวยการสร้าง ผู้ควบคุมการผลิต เป็นผู้ที่ออกงบประมาณในการสร้างให้

ระหว่างการผลิตจะต้องพิจารณาแก้ไข

 • Associate Producer : ผู้อำนวยการดูการสร้าง เป็นคนที่คอยมาตรวจดูการสร้าง
 • Director : ผู้กำกับ เป็นผู้ที่ควบคุมกองการถ่ายทำภาพยนตร์
 • First Assistant Director : ผู้ช่วยผู้กำกับหนึ่ง เป็นผู้ช่วยดูแลในกองถ่ายทำภาพยนตร์
 • Second Assistant Director : ผู้ช่วยผู้กำกับสอง
 • Third Assistant Direct : ผู้ช่วยช่วยผู้กำกับสาม
 • Director of Photography : ผู้กำกับภาพ ดูแลเรื่องภาพที่จะถ่ายออกมา
 • Gaffer : ช่างไฟ ดูแลเรื่องการจัดแสงให้เป็นไปตามที่ผู้กำกับภาพต้องการ
 • " Script Supervisor " คนดูแลความต่อเนื่องของบท
 • Continuity : คนดูแลความต่อเนื่อง ผู้จดจำความต่อเนื่อง คอยดูแลความต่อเนื่อง ของการแสดง ในแต่ละช็อต
 • Camera Operator : ช่างภาพ หรือ Camera Man
 • Focuspuller : ผู้ช่วยผู้กำกับภาพหนึ่ง หรือผู้ปรับชัดระยะถ่าย
 • Claper/Loader : ผู้ช่วยผู้กำกับภาพสอง ช่วยในการวัดระยะภาพ และบันทึกสเลท
 • Dolly Pusher : ผู้เข็นดอลลี่ คอยเข็นดอลลี่ (ฐานเลื่อนใต้กล้อง บางทีอาจรวมถึงเครนด้วย)
 • Art Director : ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ มีหน้าที่ดูแล และตกแต่งฉาก
 • Property Master : หัวหน้าอุปกรณ์ และวัสดุ
 • Rigger : ผู้ดูแลเครื่องมือขนาดใหญ่
 • Unit Carpenter / Painter ช่างไม้ และทาสี (หน่วยประกอบฉาก)
 • Wardrobe Supervisor : ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย (ในกรณีที่มีการแต่งกายย้อนยุค หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้า)
 • Chief Make-Up Artist : หัวหน้าฝ่ายแต่งหน้า
 • Hair Stylist : ผู้ออกแบบทรงผม
 • Actor : นักแสดงชาย
 • Actress : นักแสดงหญิง
 • Stills Photographer : ผู้บันทึกภาพนิ่ง, ถ่ายภาพนิ่ง
 • Police Liasion : ผู้ติดต่อประสานงาน คอยประสานงานระหว่างกองถ่าย และบุคคลภายนอก
 • Electrician  : ช่างไฟฟ้า ดูแลเรื่องไฟฟ้าในกองถ่าย
 • Sound Engineer : ผู้บันทึกเสียง คอยดูแลเรื่องเสียง
 • Assistant Sound Engineer : ผู้ช่วยผู้บันทึกเสียง ส่วนมากจะต้องช่วยถือไมล์บูม
 • Editor : ผู้ตัดต่อลำดับภาพ
 • Production Manager : ผู้จัดการกองถ่าย ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นผู้ที่คอยควบคุม และคอยดูแล ในกองถ่ายภาพยนตร์อีกทีนึง
 • Production Accountant : ฝ่ายบัญชีกองถ่าย ผู้อำนวยการงบประมาณ ในกองถ่ายทำ

ในกองบางกองอาจจะมีปลีกย่อยลงไปอีก หรือมีน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดในกองถ่าย

หลังการผลิตจะต้องพิจารณาแก้ไข

 • Publicity Director : บรรณาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ้างอิงแก้ไข