บึงกุ่ม เป็นบึงรองรับน้ำเหนือ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ทางตะวันตกติดต่อกับคลองพังพวยซึ่งเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ ทางตะวันออกติดกับคลองบางเตย ซึ่งเชื่อมออกไปยังคลองแสนแสบเช่นเดียวกัน และต่อกับบึงเสรีไทยซึ่งเชื่อมต่อไปยังลำบึงกุ่ม

อ้างอิง

แก้