บียอร์น สเวนเซน

เจ้าชายบียอร์น สเวนเซนแห่งเดนมาร์ก (ราว ค.ศ. 1062 - ค.ศ. 1100 เรนส์บวร์ค[1]) ทรงเป็นหนึ่งในพระโอรสนอกสมรสของพระเจ้าสเวนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก น่าเสียดายที่พระองค์เป็นหนึ่งในเหล่าพระโอรสองค์เล็กที่อยู่ห่างไกลจากการสืบราชบัลลังก์เดนมาร์ก เจ้าชายบียอร์นทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ทรงอำนาจตลอดรัชสมัยของเหล่าพระเชษฐา แต่พระองค์ไม่ทรงเคยสร้างปัญหาใดๆ แก่เหล่ากษัตริย์และทรงพอพระทัยในตำแหน่งที่ทรงได้รับ ในปีค.ศ. 1099 ขณะทรงมีพระชนมายุ 37 พรรษา พระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งยาร์ลแห่งนอร์ดัลบิงเกียนที่ทรงอำนาจ พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการบนเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเรนส์บวร์ค เจ้าชายบียอร์นถูกปลงพระชนม์ด้วยหอกขณะทรงเข้าประชุมทิง หรือ สภา โดยชาวนาหรือขุนนางที่ไม่พอใจในการปกครองของเจ้าชายบียอร์น[2] ญาติห่างๆ ของพระองค์คือ โฮกุน ซุนนีวาสสัน ได้แก้แค้นแก่ผู้ที่สังหารเจ้าชายบียอร์น และได้รับการแต่งตั้งเป็นยาร์ลผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้าอีริคที่ 1 แห่งเดนมาร์ก พระเชษฐาของเจ้าชายบียอร์น

เจ้าชายบียอร์น สเวนเซน
ยาร์ลแห่งนอร์ดัลบิงเกียน
เจ้าชายแห่งเดนมาร์ก
พระนามเต็ม
บียอร์น สเวนเซน แอสตริดเซน
ราชวงศ์แอสตริดเซน
พระบิดาพระเจ้าสเวนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
พระมารดาไม่ปรากฎพระนาม
ประสูติราว ค.ศ. 1062
สวรรคตค.ศ. 1100
(พระชนมายุราว 38 พรรษา)
เรนส์บวร์ค

เจ้าชายบียอร์นไม่มีพระโอรสธิดา


อ้างอิงแก้ไข

  1. Brenner, S. Otto: Nachkommen Gorms des Alten (König von Dänemark -936-) I.-XVI. Generation, Stuttgart, 1965. p. 5 & 250
  2. Bricka, C. F., บ.ก. (1888). Dansk Biografisk Leksikon, II. Bind (Beccau–Brandis). Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag. p. 356.