บทความนี้เกี่ยวกับบิวเซฟาลัส (แก้ความกำกวม) สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บิวเซฟาลัส (แก้ความกำกวม)

บิวเซฟาลัส (อังกฤษ: Bucephalus หรือ Bucephalas, ออกเสียง: /bjuːˈsɛfələs/; กรีกโบราณ: Βουκεφάλας จาก βοῦς bous "โค" กับ κεφαλή kephalē, "หัว" หมายถึง "หัวโค"; ประมาณ 355 ปีก่อน ค.ศ. – มิถุนายน 326 ปีก่อน ค.ศ.) เป็นม้าของอเล็กซานเดอร์มหาราช และเป็นหนึ่งในม้าที่โด่งดังที่สุดในสมัยคลาสสิก[1]

อเล็กซานเดอร์กับบิวเซฟาลัส โดยโดเมนีโก มารีอา กานูตี คริสต์ศตวรรษที่ 17

รายงานในสมัยโบราณ[2] บันทึกว่า บิวเซฟาลัสตายหลังยุทธการที่แม่น้ำเฌลัมเมื่อ 326 ปีก่อน ค.ศ. (ปัจจุบันอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน) และถูกฝังที่จะลาลปูร์ชะรีฟ (นอกเมืองเฌลัม แคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน) อีกรายงานหนึ่งบันทึกว่า บิวเซฟาลัสถูกฝังที่เมืองปะฮาเลีย (ในมันดีบะฮาอุดดีน แคว้นปัญจาบ) ซึ่งได้ชื่อเมืองมาจากชื่อม้านี้ (อเล็กซานเดรียบิวเซฟาลอส)

ชื่อของบิวเซฟาลัสมีที่มาจากตราที่มีรูปหัวโคบนตะโพกของมัน[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. นอกจากเพกาซัสกับม้าโทรจัน หรืออิงกิตาตุส ม้าโปรดของจักรพรรดิกาลิกุลา
  2. หลักฐานชั้นต้น (ที่จริงคือชั้นรอง) มีสองอัน: Life of Alexander ของพลูทาร์ก และ Anabasis Alexandri ของแอร์เรียน
  3. Hammond, N. G. L. (1998). "Chapter One: The boyhood of Alexander". The Genius of Alexander the Great. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. ISBN 0-8078-4744-5. สืบค้นเมื่อ 15 February 2016. Bucephalus, meaning 'Oxhead', so named from the brand-mark on his haunch, was a stallion some four years old.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข