บิชอป (อังกฤษ: Bishop) เป็นตัวหมากรุกที่ใช้ในหมากรุกสากล บิชอปสามารถเดินได้ในแนวทแยงมุม 4 ทิศทาง (X) ในระยะยาวจนสุดกระดาน หรือจนกว่าจะมีตัวยืนขวาง

บิชอปในรูปแบบสทอนตันมาตรฐาน
abcdefgh
8
h8 black circle
a7 black circle
d7 black pawn
g7 black circle
h7 white circle
b6 black circle
e6 white circle
f6 black circle
g6 white circle
c5 black circle
e5 black circle
f5 white bishop
d4 black bishop
e4 white circle
g4 white circle
c3 black circle
d3 white circle
e3 black circle
h3 white circle
b2 black circle
c2 white pawn
f2 black circle
a1 black circle
g1 black circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ตำแหน่งที่บิชอปสามารถเดินได้

หมากรุกไทย

แก้

เรียกว่า โคน

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

ดูเพิ่ม

แก้