บาร์โตโลเมโอ บันดีเนลลี

บาร์โทโลเมโอ บันดิเนลลิ (อังกฤษ: Bartolommeo Bandinelli หรือ Baccio) (7 ตุลาคม ค.ศ. 1488 - ไม่นานก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1560[1]) เป็นประติมากร, ช่างเขียนแบบ และจิตรกรชาวอิตาลีของสมัยฟืนฟูศิลปวิทยาของคริสต์ศตวรรษที่ 16[2]

“เฮอร์คิวลีสและคาคัส” โดย บาร์โทโลเมโอ บันดิเนลลิ

อ้างอิง แก้

  1. The date of his burial.
  2. The paintings that may be attributed to Bandinelli are only a handful.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ บาร์โทโลเมโอ บันดิเนลลิ