แคว้นบานาดีร์

(เปลี่ยนทางจาก บานาเดียร์)

บานาดีร์ เป็นแคว้นของโซมาเลีย ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดีย และเป็นเขตการปกครองที่เล็กที่สุดของโซมาเลีย มีพื้นที่เพียง 370 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณสองล้านคน มีโมกาดิชูเป็นเมืองเอกของแคว้น

บานาดีร์ แสดงเป็นสีแดงเข้มในแผนที่โซมาเลีย; พื้นที่สีเทาเป็นของโซมาลีแลนด์และพุนต์แลนด์