บัลเคินคร็อยทซ์

บัลเคินคร็อยทซ์ (เยอรมัน: Balkenkreuz) เป็นชื่อเรียกตราสัญลักษณ์กางเขนเหล็กแนวตรง เริ่มใช้ในช่วง ค.ศ. 1916–1918 ก่อนจะกลายมาเป็นตราประจำแวร์มัคท์ (กองกําลังทางทหารของประเทศเยอรมนีระหว่างการปกครองของพรรคนาซี) และเหล่าทัพทั้งสาม ได้แก่ แฮร์ (กองทัพบก) ลุฟท์วัฟเฟอ (กองทัพอากาศ) และครีคส์มารีเนอ (กองทัพเรือ) จวบจนการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง

บัลเคินคร็อยทซ์รูปแบบต่าง ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า ลุฟท์วัฟเฟอ สําหรับข้อกําหนดในการใช้บัลเคินคร็อยทซ์บางรูปแบบเป็นการเฉพาะ