สารบัญแฟ้มพื้นฐาน (เยอรมัน: Fundamental Katalog) เป็นสารบัญแฟ้มดาวฤกษ์ที่มีความแม่นยำสูงในการบันทึกตำแหน่ง แม้ว่าจำนวนดาวฤกษ์ที่อธิบายไว้ในรายการนี้จะน้อย แต่ความแม่นยำของตำแหน่งนั้นสูงมาก ดังนั้นจึงสามารถกำหนดระบบพิกัดอ้างอิงได้จากความสัมพันธ์ของตำแหน่งดาวฤกษ์ จนถึงปัจจุบันได้รับการตีพิมพ์แล้วรวมทั้งหมด 6 เล่ม[1]

ตัวย่อคือ FK จากชื่อภาษาเยอรมัน Fundamental-Katalog ชื่อดาวฤกษ์ในสารบัญแฟ้มนี้จะถูกเรียกโดยขึ้นต้นด้วย FK แล้วตามด้วยหมายเลขของฉบับการแก้ไข แล้วตามด้วยหมายเลขลำดับในฉบับนั้น ตัวอบ่างเช่นดาวอัลฟาแกะคือ FK5 74

การปรับปรุงแก้ไข

แก้

สารบัญแฟ้มดาวฤกษ์พื้นฐานเล่มแรกได้รับการตีพิมพ์ใน ปี 1907 ในหนังสือประจำปีทางดาราศาสตร์เบอร์ลินของประเทศเยอรมนี

FK3 (สารบัญแฟ้มปัจจัยพื้นฐานฉบับที่สาม) ตีพิมพ์ในปี 1937 ครอบคลุมดาวฤกษ์ 873 ดวง เป็นสารบัญแฟ้มของดาวฤกษ์ฉบับแรกที่มีตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ แผนภูมิดาวนี้เป็นมาตรฐานจนกระทั่งถึงเมื่อมี FK4 ระบบในตอนนั้นได้ถูกใช้ต่อไปจนถึง FK6

FK4 (สารบัญแฟ้มปัจจัยพื้นฐานฉบับที่สี่) ได้รับการวัดและเผยแพร่ใน ปี 1963 โดยมีรายการดาวฤกษ์ 1,535 ดวงตั้งแต่ ต้นยุคอ้างอิง 1,950.0 ถึง 1,975.0 วัดที่สถาบันการคำนวณทางดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมนี มีความแม่นยำมากกว่า FK3 มาก

FK4S (ส่วนเสริมของสารบัญแฟ้มปัจจัยพื้นฐานฉบับที่สี่) แก้ไขและเสริมดาวฤกษ์ 1,987 ดวง มากกว่าที่ระบุไว้ใน FK4

FK5 (สารบัญแฟ้มปัจจัยพื้นฐานฉบับที่ห้า) เป็นบันทึกการสังเกตล่าสุดใน ปี 1988 เพิ่มเติมจากดาวฤกษ์ของ FK4 มีการระบุตำแหน่งของดาวฤกษ์ 1,535 ดวง

ฉบับต่อขยายเพิ่มของ FK5 ในปี 1991 ได้เพิ่มดาวฤกษ์พื้นฐาน 3,117 ดวง

FK6 (สารบัญแฟ้มปัจจัยพื้นฐานฉบับที่หก) เพิ่มเติมจาก FK5 โดยเป็นบันทึกการสังเกตการณ์ล่าสุดใน ปี 2000 สัมพันธ์กับ ICRF ที่มีข้อมูลจากดาวเทียมฮิปปาร์โคส ความแม่นยำของตำแหน่งนั้นสูงที่สุดในสารบัญแฟ้มดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 2 เล่ม ได้แก่ FK6(I) และ FK6(III) โดยมีดาวฤกษ์ 878 ดวงที่อธิบายไว้ใน FK6(I) และ 3,272 ดวงใน FK6(III) ทั้งคู่เพิ่มเติมจาก FK5 โดยใช้ข้อมูลจากสารบัญแฟ้มดาวฤกษ์ของยานฮิปปาร์โคส

อ้างอิง

แก้
  1. 天文学大事典 (初版第1版 ed.). 地人書館. p. 146頁. ISBN 978-4-8052-0787-1.