ในบริบทของอิสลาม บะนีอิสรออีล (อาหรับ: بني إسرائيل, Banī Isrā'īl; ภาษาฮีบรูไบเบิลพระคัมภีร์ไบเบิล: בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, b'nei yisrael; "วงศ์วานอิสราเอล") อาจหมายถึง:

บุคคล แก้